Het Gebouw verzorgt alle bouwtechnische keuringen. U krijgt hierbij een uitgebreide rapportage, voorzien van kleurenfoto’s, over de actuele bouwkundige staat van een bouwwerk. Alle eventuele gebreken, achterstallig onderhoud en een globale inschatting van herstelkosten worden omschreven.

Zo’n keuring is niet alleen een geruststelling voor u als koper, maar levert ook de verkoper een beeld van de staat van het pand, inclusief adviezen omtrent uit te voeren onderhoud of verbeteringen.

Echter ook geldverstrekkers en verzekeraars stellen vaak eisen aan de staat van onderhoud van een bouwwerk. Dit is begrijpelijk aangezien het bouwwerk het onderpand is voor de hypotheek of verzekering.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid bij aankoop van bepaalde woningen hypotheken af te sluiten met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) waarbij u een lagere rente betaalt.

Elke bouwkundige inspectie omvat een visuele beoordeling van alle afzonderlijke bouwdelen. Wanneer verder onderzoek gewenst is zal aan de eigenaar toestemming gevraagd moeten worden voor verdergaand (destructief) onderzoek (losnemen van vloerdelen en plafondplaten; boren van gaten; graafwerk aan funderingen etc.).

Aankoopkeuring
Wanneer u belangstelling heeft voor een te koop staande woning of bedrijfspand kan een aankoopkeuring nuttige informatie verstrekken.

Verkoopkeuring
Wanneer u uw pand wilt verkopen dan geeft een verkoopkeuring u inzicht in eventuele gebreken en achterstallig onderhoud.

Opleveringskeuring
Een opleveringskeuring levert u een rapportage van nog af te bouwen onderdelen, te repareren beschadigingen en verdere gebreken.

NHG keuring
Een NHG keuring is in feite een aankoopkeuring waarbij aan specifieke eisen wordt voldaan ten behoeve van het verkrijgen van extra korting op de hypotheekrente.