U heeft een woning of bedrijfspand of bent van plan een woning of bedrijfspand aan te kopen. Hiervoor heeft u een aantal woon- of gebruikswensen die u graag ingevuld wilt zien. Maar hoe krijgt u die ideeën verwezenlijkt? Hoe verloopt zo’n bouwproces eigenlijk en hoe blijven de kosten binnen het budget?

Het Gebouw kan u hierin alle zorgen uit handen nemen. Vanaf het inventariseren van uw eisen en wensen tot en met de eindoplevering.

De werkwijze is als volgt:

  • Eerst worden in een intake gesprek alle ideeën, eisen en wensen in kaart gebracht
  • Vervolgens worden enkele schetsontwerpen gemaakt en met u besproken
  • Hieruit wordt een keuze gemaakt en wordt het plan verder uitgewerkt
  • Deze plannen worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving
  • Daarna worden de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp in CAD tekenwerk vergezeld van een uitgebreide technische omschrijving
  • Indien noodzakelijk wordt de vergunningaanvraag verzorgd
  • Er worden aannemers benaderd voor een prijsopgave
  • In overleg met u wordt een aannemer geselecteerd die het werk wordt gegund
  • Tijdens de bouw wordt regelmatig op het werk gecontroleerd en overlegd
  • Aan het einde van het bouwproces wordt een eindoplevering gedaan