De laatste tijd worden we ons steeds meer bewust van de beperkte beschikbaarheid van leefruimte, grondstoffen en energie. Hierdoor zullen prijzen blijven stijgen en zal de noodzaak toenemen om naar alternatieve oplossingen te zoeken. Tegelijkertijd zullen er meer middelen vrijkomen om deze oplossingen te onderzoeken en ontwikkelen.

Naast toepassing van nieuwe bouwmaterialen en –methoden zullen hergebruik en efficiënter gebruik van traditionele bouwmaterialen en hulpmiddelen een steeds belangrijker rol gaan spelen. Investeringen in duurzaamheid zullen noodzakelijk blijken en zich in steeds kortere tijd terugbetalen.

Het Gebouw adviseert en ontwerpt milieubewust, houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie en past waar mogelijk ecologisch verantwoorde bouwmaterialen toe.

Zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen komen steeds meer mogelijkheden beschikbaar aan materialen en installaties om duurzaam te leven, werken en recreëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betere bouwmaterialen en installaties maar ook in toenemende mate van natuurlijke hulpbronnen en (herwinbare) energie.

Er kan onderzocht worden of er voor bouwwijze, materiaalkeuze en installaties subsidieregelingen van kracht zijn. Het Gebouw kan u helpen bij de aanvraag hiervoor.