In de volgende stap wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt en ingevuld. Wijzigingen en aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. De afmetingen worden exact bepaald, er worden materiaalkeuzes en bouw- en constructiemethoden omschreven. Ook worden de bouwkundige details en kleuren(schema’s) bepaald. Er wordt een uitvoerige technische omschrijving gemaakt. Na tussenoverleg wordt eventueel nog een aantal wijzigingen aangebracht. Meestal is het noodzakelijk dat er overleg met een constructeur plaatsvindt en dat deze de constructieberekeningen maakt.

In dit stadium wordt ook bekeken en besproken welke externe adviseurs verder zullen worden ingeschakeld. Alle adviseurs worden door Het Gebouw aangestuurd en vallen ook onder de verantwoordelijkheid van Het Gebouw.

In principe zijn nu tekenwerk, technische omschrijving en externe adviezen en berekeningen gereed en kunnen aannemers benaderd worden voor een prijsopgave. Al deze informatie is tevens voldoende voor het indienen van een vergunningaanvraag.