Direct na de vaststelling  van het definitief plan kunnen aannemers geselecteerd en uitgenodigd worden om een prijsopgave te maken. Deze selectie kan in overleg worden gemaakt. Tussen 2 en 4 aannemers krijgen de technische gegevens toegestuurd en worden uitgenodigd ter plaatse de situatie en het werk te bezichtigen. Het heeft de voorkeur dat u hierbij aanwezig bent. U kunt dan een eerste indruk krijgen wie u “over de vloer” krijgt. De aannemers zijn in de gelegenheid vragen te stellen en voorstellen te doen voor alternatieven.

Na afloop worden wijzigingen en toevoegingen in tekenwerk en technische omschrijving gemaakt en krijgen alle partijen deze toegestuurd.

Doorgaans worden de aannemers verzocht gedetailleerde open begrotingen in te dienen. Deze begrotingen worden door Het Gebouw zorgvuldig bestudeerd en vergeleken. Vervolgens wordt samen met u overlegd welke aannemers uitgenodigd worden voor definitieve prijsonderhandelingen. Meestal is de laagste inschrijver degene waarmee de onderhandelingen van start gaan, dit is echter niet vanzelfsprekend.

Vaak wordt in dit stadium nog een aantal wijzigingen en bezuinigingen doorgevoerd en berekend.

Tenslotte wordt door de aannemer een overeenkomst opgesteld en door alle partijen getekend waarin alle werkzaamheden en prestaties worden omschreven en waarin een aantal betalingstermijnen worden afgesproken. In deze overeenkomst worden doorgaans ook een startdatum en een totale bouwtijd vastgelegd.

Dan worden gedurende het bouwproces regelmatig aangekondigde en niet aangekondigde bezoeken aan de bouw gebracht om de voortgang en technische uitvoering te controleren en bespreken. De vorderingen worden met foto’s vastgelegd en indien nodig met u besproken. Eventuele problemen worden beoordeeld en zonodig opgelost. Controles vinden plaatst op afmetingen, materialen en materiaaldiktes, kwaliteiten, sterkte van de constructie, kleurstellingen etc. De aannemer mag nooit zonder overleg afwijken van de overeenkomst.

Wanneer dit nodig is worden besprekingen belegd waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn. Tevens wordt beoordeeld of de aannemer de volgende termijn mag factureren.