Wanneer er bouw- of verbouwplannen zijn moet er gekeken worden of deze ingepast kunnen worden in het bestemmingsplan. Hoewel de regelgeving is versoepeld zijn nog steeds een aantal bouwwerken of aanbouwen vergunningplichtig.

Voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft zijn de regels nogal gecompliceerd. Hierin kan Het Gebouw adviseren en begeleiden. Verder hoeft een vergunningsplicht geen belemmering te zijn om de plannen te realiseren. De bijkomende kosten zijn gering en de extra tijd voor de procedure is te verwaarlozen.

Meestal is het verstandig in een vroeg stadium met de bouwdienst de schetsontwerpen te bespreken. Op deze manier kunnen extra kosten en tijdverlies worden beperkt.

Het Gebouw kan voor u het gehele traject van de vergunningaanvraag verzorgen.