In een vooronderzoek wordt samen met u (in een programma van eisen) genoteerd hoeveel ruimte u wenst, welke voorzieningen er moeten komen en welk budget u hiervoor beschikbaar heeft. Het is verstandig hierover vooraf goed na te denken. Als het budget realistisch lijkt te zijn dan kunnen verdere stappen worden gezet.

Verder wordt gekeken in hoeverre de plannen binnen het bestemmingsplan gerealiseerd kunnen worden. Dan wordt een voorlopig schetsontwerp gemaakt en besproken. Soms zijn dit handmatige schetsen, soms ook 3D impressies. Na goedkeuring wordt een kostenraming opgesteld om vast te stellen of het budget toereikend is.

Er worden ook een gewenste startdatum en een verwachte bouwtijd genoteerd.